Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 237 đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh 
Điện thoại: 033 364 9988 - Facebook: Sắc màu Hạ Long 
Email: [email protected] 

Google Maps

Lên trên